[SPIP] REJECTED : _DEV_PLUGINS

SPIP

Article rejected

The article « _DEV_PLUGINS (https://www.spip.net/nl_article5993.html) »
has been rejected by jack.


_DEV_PLUGINS

Thursday 3 March 2016 , by Hanjo

Let op: Deze constante wordt vanaf SPIP 3.2 niet langer ondersteund en
is vervangen door de constante _DEV_VERSION_SPIP_COMPAT.


Iedere plugin wordt compatibel verklaard met bepaalde versies van SPIP,
ofwel door hun makers of door degenen die de plugin onderhouden. Andere
versies van SPIP zijn niet compatibel met de plugin, of de compatibiliteit
is nog niet getest en geverifieerd.

Wanneer de constante _DEV_PLUGINS in het bestand mes_options.php is
opgenomen (zieLe fichier mes_options.php
(https://www.spip.net/ecrire/?exec=article&id_article=4654)), kan iedere
plugin op de site worden geïnstalleerd, zelfs die plugins die niet
compatibel zijn met de gebruikte versie van SPIP. Deze plugins kunnen nu
bijvoorbeeld worden getest.

De waarde die voor _DEV_PLUGINS wordt aangegeven, moet dus een hogere
versie zijn dan de gebruikte versie van SPIP.

if


(


!


defined

 (http://www.php.net/defined)

(


'_DEV_PLUGINS'


)


)


{


define

 (http://www.php.net/define) 

(


'_DEV_PLUGINS'


,


'3.1.99'


)


}

Opmerking: Wanneer na het testen blijkt dat de plugin wel of niet
compatibel is, geef dit dan aan in het forum van de plugin.

— Sent by SPIP (https://www.spip.net/)

rubon199-7e493.jpg