[saisies] [Salvatore] [source:lang/ saisies] Export depuis (...)

spip-contrib-extensions/saisies

Par Alberto, le 25 novembre 2021 à 01h27min :

[Salvatore] [source:lang/ saisies] Export depuis https://trad.spip.net de la langue it
[Salvatore] [source:lang/ saisies] Mise a jour du bilan depuis https://trad.spip.net

Modifié
lang/saisies.xml
lang/saisies_it.php

Détails : [Salvatore] [source:lang/ saisies] Export depuis https://trad.spip.net de la langue it · 82074f7c4d - saisies - SPIP on GIT