SPIP-Contrib - Inscription à la Forge de "khoadientulocker"

Une demande d’inscription à la Forge SPIP a été faite le 8 juillet 2022 à 08h50min. Une notification sera envoyée en réponse une fois la demande prise en compte.
Le descriptif de la demande est le suivant : "khoá điện tử với tính bảo mật cao, tiện ích dễ dàng sử dụng. Giúp cho người dùng yên tâm, ngoài ra đa dạng mẫu mã chức năng giúp người dùng dễ dàng chọn lựa
mẫu mã phù hợp với yêu cầu của bản thân
"

La demande d’inscription à la Forge SPIP faite par « khoadientulocker » a été refusée le 22 juillet 2022 à 08h28min.