[linkcheck] [Salvatore] [source:lang/ linkcheck] Export depuis (...)

spip-contrib-extensions/linkcheck

Par Salvatore, le 23 juin 2022 à 01h27min :

[Salvatore] [source:lang/ linkcheck] Export depuis https://trad.spip.net de la langue de
[Salvatore] [source:lang/ linkcheck] Export depuis https://trad.spip.net de la langue en
[Salvatore] [source:lang/ linkcheck] Export depuis https://trad.spip.net de la langue nl
[Salvatore] [source:lang/ linkcheck] Mise a jour du bilan depuis https://trad.spip.net

Modifié
lang/linkcheck.xml
lang/linkcheck_de.php
lang/linkcheck_en.php
lang/linkcheck_nl.php

Détails : https://git.spip.net/spip-contrib-extensions/linkcheck/commit/05242b47c96dfbc29b9827f0f1c035b589fdb270